Τα κορίτσια του κολεγίου τιμωρήθηκαν μπροστά στην τάξη από τον διευθυντή