Πιθανώς, το τελευταίο πράγμα που περίμενε η αδερφή της συζύγου